ທົວໂຮງງານ | ບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ Hangzhou TieLiu ຈຳ ກັດ

ບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ Hangzhou TieLiu ຈຳ ກັດ

ຮູບພາບຂອງສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດ

ສາງບັນຈຸພັນ

ສາງຜະລິດຕະພັນ ສຳ ເລັດຮູບເຄິ່ງ

ສາງຜະລິດຕະພັນ ສຳ ເລັດຮູບ

ກອງປະຊຸມສະແຕມ

ຮ້ານປະຊຸມ

ຮູບຖ່າຍການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ

ຮູບພາບຂອງກິດຈະ ກຳ ການວາງສະແດງ